Sâm tươi nguyên củ 1 kg loại S2100 từ 21 củ trở lên

500,000 

Sâm tươi nguyên củ 1 kg loại S2100 từ 21 củ trở lên

500,000