Sâm tươi nguyên củ 1 kg loại S1520 từ 15 đến 20 củ mỗi kg

600,000 

Sâm tươi nguyên củ 1 kg loại S1520 từ 15 đến 20 củ mỗi kg

600,000