Sâm tươi nguyên củ 1 kg loại S1114 từ 11 đến 14 củ mỗi kg

650,000 

Sâm tươi nguyên củ 1 kg loại S1114 từ 11 đến 14 củ mỗi kg

650,000