Sâm tươi nguyên củ 1 kg loại S0710 từ 7 đến 10 củ mỗi kg

700,000 

Sâm tươi nguyên củ 1 kg loại S0710 từ 7 đến 10 củ mỗi kg

700,000