Sâm tươi nguyên củ 1 kg loại S0600 mỗi kg khoảng 6 củ

800,000 

Sâm tươi nguyên củ 1 kg loại S0600 mỗi kg khoảng 6 củ

800,000