Sâm tươi nguyên củ 1 kg loại S0500 mỗi kg khoảng 5 củ

850,000 

Sâm tươi nguyên củ 1 kg loại S0500 mỗi kg khoảng 5 củ

850,000