Sâm tươi nguyên củ 1 kg loại S0400 mỗi kg khoảng 4 củ

950,000 

Sâm tươi nguyên củ 1 kg loại S0400 mỗi kg khoảng 4 củ

950,000