Sâm tươi nguyên củ 1 kg loại S0300 mỗi kg khoảng 3 củ

1,150,000 

Sâm tươi nguyên củ 1 kg loại S0300 mỗi kg khoảng 3 củ

1,150,000