Sâm tươi nguyên củ 1 kg loại S0200 mỗi kg khoảng 2 củ

1,450,000 

Sâm tươi nguyên củ 1 kg loại S0200 mỗi kg khoảng 2 củ

1,450,000