Bình ngâm sâm dung tích 2 lít

200,000 

Bình ngâm sâm dung tích 2 lít

200,000